Ett släppmedel är ett material, oftast en vätska, som appliceras på kontaktytorna på formar före exempelvis gjutning, för att förhindra vidhäftning. Släppmedlet bildar ett skikt, en barriär, mellan formen och produkten. Släppmedel är vanligtvis baserade på tvåltensider, oljor eller silikon och används bland annat inom betonggjutning, papperstillverkning, glasfibergjutning och plastformning.

Användning av ett släppmedel gör det betydligt enklare att lossa gjutna delar från sin form, särskilt när det kommer till komplexa delar. I vissa fall bildar släppmedlet en andra yta, en film som tillåter produkten att släppa från sin form. I andra fall kan medlet reagera kemiskt med produkten och på så sätt ha en smörjande effekt. Släppmedel som finns i flytande form appliceras lämpligtvis med pensel eller sprutpistol. I de fall släppmedlet är vaxbaserat stryks det på med trasa. Medlet finns också som aerosol och sprayas då enkelt på den yta som ska behandlas. I de fall pulvervarianter förekommer appliceras de oftast med elektrostatisk laddning.

Bra egenskaper hos släppmedel

Ett släppmedel ska naturligtvis se till att produkten släpper från formen. Det ska alltså ha en bra smörjförmåga. Det bör också vara rök- och luktfritt och ha en minimal gasutveckling. Det bör också ha en liten påverkan på produktens yta samt vara kostnadseffektivt. De släppmedel som finns på marknaden är:

  • flytande som är blandbara med vatten
  • flytande som inte går att blanda med vatten
  • med lösningsmedel
  • utan lösningsmedel
  • torra släppmedel

De flytande vattenblandbara tillhör de vanligast förekommande. Oljebaserade släppmedel används av miljöskäl mera sällan. Dessa går dessutom sällan att blanda med vatten.

Beståndsdelar

Medlen består av flera olika ämnen, där de verksamma är siloxaner, oljor och vax. Oljorna har till uppgift att verka smörjande, vaxerna att ge en barriär och siloxaner för att ge en ökad flytbarhet. Dessa kallas bärsubstanser. Utöver bärsubstanser förekommer diverse additiver, alltså tillsatser. De kan utgöras av korrosionsinhibatorer för att skydda mot rost, baktericider mot bakterieangrepp, emulgatorer för att öka lösningens mixbarhet samt anti-solder för att underlätta att gjutna detaljer inte ska klibba fast. Silikoner, mineralolja och pigment i släppmedel har försvunnit alltmer av miljöskäl.