Ett system för industriellt underhåll är ett viktigt verktyg för att hantera underhållet av utrustning och anläggningar. Det hjälper till att se till att utrustningen underhålls och repareras på rätt sätt och att anläggningarna hålls i gott skick. Ett väl utformat underhållssystem kan spara tid och pengar genom att minska stilleståndstiden och förbättra produktiviteten.

Typer av underhållssystem

Underhållssystem för industrin

Det finns olika typer av underhållssystem på marknaden, var och en med sina specifika egenskaper och fördelar. Den vanligaste typen är ett datoriserat underhållshanteringssystem (CMMS), som är en programvara som hjälper företag att planera och spåra underhållsaktiviteter. Andra typer av underhållssystem är system för hantering av tillgångar och hantering av arbetsorder.

System för datoriserad underhållshantering (CMMS)

Ett CMMS är en programvara som hjälper företag att planera, spåra och förbättra underhållet av sina maskiner, dokument och annan utrustning. Med dagens moderna digitala CMMS-system samlas all information på ett ställe, vilket gör det lättare att prioritera, planera och följa upp. Detta gör det möjligt att utföra rätt underhåll vid rätt tidpunkt, vilket förbättrar tillförlitligheten och minskar produktionsförlusterna.