Vad är OPC och framförallt, vad innebär det? OPC kallas också svensk standard SS-EN 62541 (internationell standard i IEC 6254). OPC är en kommunikationsserver. Man använder OPC-kommunikation för att skicka data mellan datorer, framförallt inom automationsområdet i industrier. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att OPC är datorns språk, som svenskan är vårt. OPC började användas 1995 och är baserad på Microsoft Windows teknik för att skicka data. I dagens omfattande styr- och mätsystem finns det en massor av information och datamängd som behöver användas och till din hjälp använder man OPC för att skicka data. Man kan även ställa in den så att data skickas automatiskt, efter behov, önskemål och inställningar. Det finns ett par olika typer av OPC, alla med sitt användningsområde och specifika egenskap. OPC-DA (Data access) kan skicka data i form av mätdata eller text från en server till en klient, men kan endast hantera ett dataobjekt åt gången. Så med den kommunikationen tar det längre tid att skicka data i större omfång. För att underlätta och förenkla överföring av data, utvecklades Complex Data som har egenskapen att kunna skicka och hämta fler datafiler och objekt på samma gång. Man kan även ställa in så att uppdateringar kommer automatiskt till servern, så att man slipper göra detta manuellt. OPC-AE (Alarm och Event) fungerar mer som en kalender. I denna kommunikationsserver kan man programmera in händelser och således få en påminnelse när tiden är inne. Man kan även få alarm om det är något som händer i systemet, som man måste fixa till. OPC-HDA (Historisk Data Access) överför äldre data som finns i systemet. En slags arkivläsare. Man skickar en förfrågan om vilken data man vill ha, och inom vilken period, så skickar HDA tillbaka det. OPC UA (Likartad konstruktion) är inte beroende av Microsoft teknik, och man kan därför installera denna på Apple, Linux (JAVA) och Windows.