Det finns flera olika typer av radiostyrda leksaker. En del av dem är mindre, andra är större. Leksakerna kan också vara avsedda just för lek, eller för mer professionella ändamål som tävlingar.

Vad är en radiostyrd leksak?

En radiostyrd leksak är en leksak som kan köras och styras via en liten fjärrkontroll. Den kan vara mer eller mindre avancerad. Vissa radiostyrda leksaker kan bara gasa och bromsa, andra kan också svänga. Det finns också leksaker som kan lyfta och landa och några radiostyrda bilar kan styras separat av bak- respektive framaxeln. Leksakerna har en räckvidd som sträcker sig från ett par meter upp till några hundra meter.

radiostyrda leksaker

Vilka varianter finns

Det finns radiostyrda båtar, bilar, flygplan och helikoptrar. Man kan också finna stridsvagnar, motorcyklar, vattenskotrar och mycket annat som är radiostyrt. Många av varianterna kan användas både inomhus och utomhus. Det är dock klokt att vara lite försiktig när man är utomhus. Leksaken får inte användas på eller vid trafikerade vägar, och flygplan får inte flygas allt för högt upp. Om det finns känsliga golv i bostaden är det också klokt att tänka på att vissa radiostyrda leksaker kan skada dem och en helikopter som flyger fel kan göra rejäl skada.

Tål radiostyrda båtar vatten?

Om den radiostyrda båten tål vatten eller inte kan variera. De flesta tål vatten men de bör inte användas i större sjöar eller där vattnet är strömt. Se dock till att leksaken inte tar in vatten. Då kan barnet få en stöt som det vill sig riktigt illa. Ofta är stöten inte så kraftig men den kan vara nog så obehaglig. Läs alltid bruksanvisningen innan du använder en radiostyrd leksak i vattnet och ha alltid uppsikt över barnet när det leker med sin leksak. Det är lätt att ett barn tappar koncentrationen när leksaken blir extra spännande.