När du utför arbeten på hög höjd så finns det alltid en risk för att du ska trilla ner och göra dig illa. Vill det sig riktigt illa så kan du till och med förlora livet, och faktum är att just fallolyckor från relativt låga höjder är en av de vanligaste anledningar till att folk förolyckas i byggbranschen. Därför är en säkerhetssele en oerhört viktig säkerhetsdetalj att använda vid sådana här arbeten, oavsett om du faktiskt arbetar inom byggbranschen eller om du utför ett jobb som privatperson.

Det förhåller sig som så att om du jobbar på höjder om två meter eller högre så ska du bära säkerhetssele. Exempel på arbeten där detta inkluderas är bland annat när du arbetar med tak, fasader, på stegar, i brunnar, vid berg och schaktkanter. Du som arbetar inom byggbranschen ska dock inte ha sele om det finns annan typ av säkerhetsutrustning som kan förhindra fallolyckor.

Syftet med selen är att den ska hindra dig från att krascha ner i marken med hög fart om du skulle råka trilla. Generellt fungerar en säkerhetssele som så att du helt enkelt blir hängande i luften efter att du har trillat. Det här innebär att selen måste vara utformad på ett speciellt sätt för att du inte ska bli skadad och i värsta fall få ditt blodflöde avknipt så att du avlider av så kallat hängtrauma.

En säkerhetssele fästs runt dina ben och torso. Linan knäpps antingen i en ring på ryggen eller i en ring på bröstet, beroende på vilken typ av säkerhetssele det gäller. Den vanligaste modellen har varit den med ryggknäppningen eftersom linan inte är i vägen då under arbetets gång men å andra sidan blir det väldigt mycket svårare att flytta sig själv när fallet väl är ett faktum. Om linan däremot knäpps framtill har du en chans att på egen hand dra dig uppåt, ifall du skulle behöva vänta på hjälp.