För tio år sedan var det väldigt ovanligt i Sverige att man hade en avfallskvarn, men med tiden så har det blivit en allt vanligare hjälp i köket. I synnerhet så hittar du avfallskvarnar i storstäderna, där det är för litet och svårt att få in nya soprum.

Framtiden tillhör våra barn

Avfallskvarnens fördelar:

1. Sopberget minskar.
Att bränna upp våra sopor är oftast det tillvägagångssätt som används för att ta hand om dem. Blandade sopor med både blöta matavfall och torra matavfall försämrar förbränningen. Metangas blir resultatet av den deponi av restprodukterna som finns. Den metangasen går inte rakt ut till atmosfären, utan kan istället användas som bränsle i fordon.

2. Köket blir trevligare.
Tack vare avfallskvarnen så minskar ohyran, dålig lukt och dem läckande soppåsarna är ett minne blott.

3. Gödsel och biogas.
När maten från avfallskvarnen når reningsverket bildar man gödsel och biogas.

4.Biogasens fördelar
Den bidrar inte till växthuseffekten, då den inte har tungmetaller, och är giftfri. Är betydligt bättre för miljön än traditionella drivmedel.

5. Smidigheten
Avfallskvarnar är smidiga och väldigt bekväma jämfört med traditionell sophämtning. Det är fräscht och blir mindre slitage på soputrymmen.
Du behöver inte rengöra soprummet och sopkärl, dessutom slipper man dåliga lukter.

Avfallskvarnen är här för att stanna

Att lägga mat i avloppet har blivit en modern bekvämlighet. Tack vare avfallskvarnens förmåga att mala mat, så kan man använda avfallet till biogas och gödsel.

Det som är svårt att mala är bättre att kasta i soptunnan eller komposthögen. Det kan vara potatisskal, ris, selleri och bananskal. Oljor och fetter stelnar och kan göra svåra stopp i avlopp, man kan samla fettet i en burk, låt det bli fast och sedan slänga bort det.

Så enkelt att använda

Slå bara på vattnet och strömmen på avfallskvarnen och skrapa ner matavfall i ditt avlopp. Det är så enkelt. Så ingen mer lukt, oinbjuden ohyra eller hygieniska problem, köp din avfallskvarn idag, det innebär ett renare och hälsosammare liv.