För den som inte är riktigt insatt i vilka skillnader det finns mellan en mekanisk verkstad och en vanlig, kan det kanske vara svårt att veta vilken verkstad man ska anlita om man är i behov av en sådan. Den största skillnaden är att en mekanisk verkstad utnyttjar och använder maskiner av olika typer i sitt arbete på verkstaden.

De personer som använder sig av maskinerna har gått speciella utbildningar och har fått certifikat för att kunna använda sig av vissa maskiner och verktyg. De kan ha gått särskilda utbildningar som exempelvis för att svetsa med MAG-, TIG- och MIG-svets. En mycket vanlig arbetsuppgift på en mekanisk verkstad är CNS-operatör, vilket innebär precisionsarbete på vissa verkstadsarbetsuppgifter.

En mekanisk verkstad sysslar oftast med olika arbeten som innefattar skärande av material av olika typer och tillverkar skilda delar, samt tar fram olika styckesdelar med detaljer som sedan används inom varierande industrier. Under senare år har kraven ökat på standarden och miljön inom den mekaniska tillverkningen och industrin och det har inneburit att kraven på både certifiering och säkerhet har ökat.

Dessa krav är betydligt lägre hos de vanliga verkstäderna, där de som arbetar på verkstaden tillverkar varje produkt från grunden. Detta gör att den mänskliga faktorn är inblandad i varje detalj i arbetet. Det i sin tur kan innebära att den så kallade mänskliga faktorn går i god för att arbetet blir genomfört på ett rätt och korrekt sätt. På vanliga verkstäder genomförs arbetsuppgifterna mer på en hantverksmässig nivå, då erfarenheten och yrkesskickligheten går i borgen för att slutresultatet blir hållbart och utfört på bästa möjliga vis.

Både mekaniska verkstäder och vanliga verkstäder hittar man från norr till söder i hela Sverige. Det gör att det aldrig blir några problem alls att hitta en verkstad som kan uppfylla det behov man har.